دکتر آبتین حیرتی اسبق
تخصص: چشم
محل مطب: رشت

دکتر آبتین حیرتی اسبق

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر آبتین حیرتی اسبق

شماره تماس:

01333116637

آدرس:

گیلان – رشت – چهارراه گلسار – ساختمان پزشکان دانا – طبقه 7 – واحد 6