دکتر آذردخت وظیفه شناس
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر آذردخت وظیفه شناس

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر آذردخت وظیفه شناس

شماره تماس:

05138474756

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – احمدآباد – عارف 3 – ساختمان جام جم – طبقه 4