دکتر آرزو مومنی


تخصص: چشم


شهر: اردبیل

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر آرزو مومنی متخصص چشم

—————–

آدرس:
اردبیل – سرچشمه – کوچه معصومین – مجتمع پزشکان پرنیا


 

تلفن تماس:
04533257683


 

دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.