دکتر آرش عبودی
تخصص: چشم
محل مطب: شیراز

دکتر آرش عبودی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر آرش عبودی

شماره تماس:

07132303167

آدرس:

فارس – شیراز – خیابان کریم خان زند – روبروی هتل پارس – ساختمان زند – طبقه همکف