این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
مشهد
05138421883
مشهد
فلکه تقی آباد – ساختمان سهند زرین

دکتر آزاده طبیعی متخصص پوست و مو در مشهد | آدرس و تلفن دکتر آزاده طبیعی