دکتر اباصلت بشیری


تخصص: چشم


شهر: اردبیل

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر اباصلت بشیری متخصص چشم

—————–

آدرس:
اردبیل – سرچشمه – کوی معصومین – ساختمان سینا


 

تلفن تماس:
045-32249865


 

دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.