دکتر ابراهیم خوش نما
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: ساری

دکتر ابراهیم خوش نما

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر ابراهیم خوش نما

شماره تماس:

01133327384

آدرس:

مازندران – ساری – خیابان قارن – ساختمان پزشکی قو