این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
اردبیل
04533231210
اردبیل
اردبیل – میدان سرچشمه – کوچه معصومین – ساختمان پزشکان سینا

دکتر ابراهیم دریایی متخصص مغز و اعصاب در اردبیل | آدرس و تلفن دکتر ابراهیم دریایی