دکتر ابراهیم شیرزاده
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر ابراهیم شیرزاده

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر ابراهیم شیرزاده

شماره تماس:

05172642672

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – سبزوار – خیابان فرمانداری – مجتمع پزشکی امین – طبقه 2