این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
خرم آباد
06633330573
خرم آباد
خیابان شهدای شرقی – کوچه مخابرات – ساختمان پزشکان سپنتا – طبقه 3 – واحد 10

دکتر ابراهیم فلاحی متخصص تغذیه در خرم آباد | آدرس و تلفن دکتر ابراهیم فلاحی