دکتر ابوالفضل رستمی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: اهواز

دکتر ابوالفضل رستمی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر ابوالفضل رستمی

شماره تماس:

06132215853

آدرس:

خوزستان – اهواز – نادری غربی – نبش کتانباف – مجتمع پزشکی کارون – طبقه دوم