این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
تهران
02188671595
تهران
تهران – خیابان ولیعصر – روبروی ایستگاه BRT – ساختمان پزشکان 2588 (داروخانه فخرایی) – طبقه سوم – واحد 10

دکتر ابوالفضل زیدآبادی ن‍ژاد متخصص قلب و عروق در تهران | آدرس و تلفن دکتر ابوالفضل زیدآبادی ن‍ژاد