دکتر ابوالفضل زیدآبادی ن‍ژاد
تخصص: قلب و عروق
محل مطب: تهران

دکتر ابوالفضل زیدآبادی ن‍ژاد

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر ابوالفضل زیدآبادی ن‍ژاد

شماره تماس:

02188671595

آدرس:

تهران – خیابان ولیعصر – روبروی ایستگاه BRT – ساختمان پزشکان 2588 (داروخانه فخرایی) – طبقه سوم – واحد 10