دکتر ابوالفضل شیرازیان

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: اردبیل

دکتر ابوالفضل شیرازیان متخصص مغز و اعصاب در اردبیل | آدرس و تلفن دکتر ابوالفضل شیرازیان

شماره تماس:

04533247137

آدرس:

اردبیل – میدان سرچشمه – کوچه شمس – ساختمان پزشکان بابک