دکتر ابوالقاسم مشیرفلسفی
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر ابوالقاسم مشیرفلسفی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر ابوالقاسم مشیرفلسفی

شماره تماس:

05132709710

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – خیابان شادکان – سی متری طلاب – مفتح 5 – جنب داروخانه