دکتر ابوالقاسم واحدی متخصص چشم و بينايی در ساری | آدرس و تلفن دکتر ابوالقاسم واحدی

دوشنبه 1400-06-29 , 19:24:58
منوی این پزشک

اطلاعات نوبت گیری

دکتر ابوالقاسم واحدی متخصص چشم


تلفن:

01133108880
آدرس:

مازندران - ساری - میدان تبرستان
دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.


نظرات مردم در مورد این پزشکنظر شما در مورد این پزشک؟
طراحی سایت و سئو فاتکس + اونلی دیتا
این پزشک - استفاده تنها با پذیرفتن شرایط امکان پذیر می باشد.