دکتر ابوالقاسم واحدی


تخصص : چشم


شهر: ساری

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر ابوالقاسم واحدی متخصص چشم

—————–

آدرس:
مازندران – ساری – میدان تبرستان

 


 

تلفن تماس:
01133108880