دکتر ابوالقاسم واحدی


تخصص: چشم


شهر: ساری

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر ابوالقاسم واحدی متخصص چشم

—————–

آدرس:
مازندران – ساری – میدان تبرستان


 

تلفن تماس:
01133108880


 

دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.