دکتر ابوالقاسم پیروزی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: رشت

دکتر ابوالقاسم پیروزی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر ابوالقاسم پیروزی

شماره تماس:

01333235883

آدرس:

گیلان – رشت – خیابان سعدی – روبه روی داروخانه دکتر هدایتی – بن بست میخچی – ساختمان میخک – طبقه اول