این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
شیراز
09332650530
شیراز
ستارخان – روبرو بلوار مصلی نژاد – کنار مبلمان ابوقداره – ساختمان فلورانس – طبقه 3 واحد 4

دکتر احسان دهقانی متخصص تغذیه و رژیم درمانی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر احسان دهقانی