دکتر احمدعلی فردوسی
تخصص: چشم
محل مطب: تهران

دکتر احمدعلی فردوسی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر احمدعلی فردوسی

شماره تماس:

02122845812

آدرس:

تهران – خیابان شریعتی – بین ظفر و میرداماد – خیابان زیبا – پلاک 58