این پزشک

تخصص پزشک: چشم
ساری
01133343010
ساری
مازندران – ساری، میدان امام – بلوار پاسداران – مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا

دکتر احمد احمدزاده‌ امیری فوق تخصص چشم و بینایی در ساری | آدرس و تلفن دکتر احمد احمدزاده‌ امیری