دکتر احمد عبدوس متخصص چشم و بينايی در سمنان | آدرس و تلفن دکتر احمد عبدوس

پنجشنبه 1400-07-01 , 08:24:21
منوی این پزشک

اطلاعات نوبت گیری

دکتر احمد عبدوس متخصص چشم


تلفن:

02333323060
آدرس:

سمنان - خیابان سعدی - چهارراه صاحب
دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.


نظرات مردم در مورد این پزشکنظر شما در مورد این پزشک؟
طراحی سایت و سئو فاتکس + اونلی دیتا
این پزشک - استفاده تنها با پذیرفتن شرایط امکان پذیر می باشد.