این پزشک

تخصص پزشک: چشم
تبریز
041-35558213
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان شریعتی جنوبی – کوچه ارک – روبروی هتل ارک

دکتر احمد عمیدفر متخصص چشم و بینایی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر احمد عمیدفر