دکتر احمد عمیدفر
تخصص: چشم
محل مطب: تبریز

دکتر احمد عمیدفر

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر احمد عمیدفر

شماره تماس:

041-35558213

آدرس:

آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان شریعتی جنوبی – کوچه ارک – روبروی هتل ارک