دکتر اریو شهبازی مقدم
تخصص: چشم
محل مطب: رشت

دکتر اریو شهبازی مقدم

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر اریو شهبازی مقدم

شماره تماس:

01337222122

آدرس:

گیلان – رشت – چهارراه گل – خیابان نوا – ساختمان پارس