این پزشک

تخصص پزشک: چشم
شیراز
07132319115
شیراز
فارس – شیراز – حد فاصل باغشاه و 20 متری – جنب بانک سامان – ساختمان آراد

دکتر اسدالله کت باب متخصص چشم و بینایی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر اسدالله کت باب