این پزشک

تخصص پزشک: چشم
رشت
01332113697
رشت
گیلان – رشت – چها راه گلسار – پل بوسار – ساختمان زکریا – طبقه 3

دکتر اسد الله کاکایی متخصص چشم و بینایی در رشت | آدرس و تلفن دکتر اسد الله کاکایی