دکتر اسد الله کاکایی
تخصص: چشم
محل مطب: رشت

دکتر اسد الله کاکایی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر اسد الله کاکایی

شماره تماس:

01332113697

آدرس:

گیلان – رشت – چها راه گلسار – پل بوسار – ساختمان زکریا – طبقه 3