دکتر اصغر هدایتی
تخصص: چشم
محل مطب: کرج

دکتر اصغر هدایتی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر اصغر هدایتی

شماره تماس:

02636533928

آدرس:

البرز – کرج – فردیس – فلکه دوم – بالای پاساژ پرنس ( روبروی بانک صادرات )