این پزشک

تخصص پزشک: چشم
شیراز
07132363449
شیراز
فارس – شیراز – خیابان کریم خان زند – روبروی بیمارستان شهید فقیهی – مرکز پزشکی شهر – طبقه 5 – واحد 19

دکتر اطهر شادمانی متخصص چشم و بینایی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر اطهر شادمانی