دکتر اطهر شادمانی
تخصص: چشم
محل مطب: شیراز

دکتر اطهر شادمانی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر اطهر شادمانی

شماره تماس:

07132363449

آدرس:

فارس – شیراز – خیابان کریم خان زند – روبروی بیمارستان شهید فقیهی – مرکز پزشکی شهر – طبقه 5 – واحد 19