دکتر افسانه نادری بنی


تخصص : چشم


شهر: شهرکرد

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر افسانه نادری بنی متخصص چشم

—————–

آدرس:
چهارمحال و بختیاری – شهرکرد – خیابان 12 محرم جنوبی ـ مجتمع ابن سینا

 


 

تلفن تماس:
03832276525