دکتر افسانه نادری بنی


تخصص: چشم


شهر: شهرکرد

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر افسانه نادری بنی متخصص چشم

—————–

آدرس:
چهارمحال و بختیاری – شهرکرد – خیابان 12 محرم جنوبی ـ مجتمع ابن سینا


 

تلفن تماس:
03832276525


 

دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.