دکتر افشین لطفی صدیق
تخصص: چشم
محل مطب: تبریز

دکتر افشین لطفی صدیق

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر افشین لطفی صدیق

شماره تماس:

041-33320145

آدرس:

آذربایجان شرقی – تبریز – ولیعصر – مخابرات غربی – ساختمان کسری