این پزشک

تخصص پزشک: چشم
تبریز
041-33320145
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – ولیعصر – مخابرات غربی – ساختمان کسری

دکتر افشین لطفی صدیق متخصص چشم و بینایی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر افشین لطفی صدیق