این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
کرج
02632281041
کرج
طالقانی شمالی – روبه روی پارکینگ انجمن – ساختمان دیبا – طبقه 3

دکتر افشین ماهیار متخصص ارتوپدی در کرج | آدرس و تلفن دکتر افشین ماهیار