این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
اردبیل
04533235070
اردبیل
اردبیل – مجتمع پزشکان اردبیل – پشت بیمارستان امام خمینی – طبقه ششم – واحد 164

دکتر افشین نجاتی افخم فوق تخصص قلب و عروق در اردبیل | آدرس و تلفن دکتر افشین نجاتی افخم