دکتر الهه شریفیان
تخصص: چشم
محل مطب: اصفهان

دکتر الهه شریفیان

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر الهه شریفیان

شماره تماس:

031-95019981

آدرس:

اصفهان – میدان آزادی – خیابان دانشگاه – روبروی درب شمالی دانشگاه – مجتمع پردیس 2 – واحد 255