دکتر امان الله کریمی سعیدآبادی


تخصص : چشم


شهر: مشهد

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر امان الله کریمی سعیدآبادی متخصص چشم

—————–

آدرس:
خراسان رضوی – مشهد – آزادشهر – امامت‌ 7 – ساختمان کاکتوس‌

 


 

تلفن تماس:
05136051395