این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
قزوین
02833331789
قزوین
بین پارک ملت و چهار راه خیام – کوچه غنچه – ساختمان پزشکان پرنیا

دکتر امید معتمدی قزوینی متخصص ارتوپدی در قزوین | آدرس و تلفن دکتر امید معتمدی قزوینی