این پزشک

تخصص پزشک: چشم
کرمان
03432226272
کرمان
کرمان – خیابان عباس صباحی – ساختمان مهر درمان – طبقه اول

دکتر امیرخسرو قاسمی نژاد متخصص چشم و بینایی در کرمان | آدرس و تلفن دکتر امیرخسرو قاسمی نژاد