دکتر امیرخسرو قاسمی نژاد

تخصص: چشم
محل مطب: کرمان

دکتر امیرخسرو قاسمی نژاد متخصص چشم و بینایی در کرمان | آدرس و تلفن دکتر امیرخسرو قاسمی نژاد

شماره تماس:

03432226272

آدرس:

کرمان – خیابان عباس صباحی – ساختمان مهر درمان – طبقه اول