این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
تبریز
04133339637
تبریز
تقاطع شریعتی و پروین اعتصامی – ساختمان لبخند آفرینان – طبقه اول – درمانگاه پوست و موی الماس

دکتر امیرناصر وخشوری متخصص پوست و مو در تبریز | آدرس و تلفن دکتر امیرناصر وخشوری