این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
بجنورد
05832210409
بجنورد
بجنورد – چهارراه مخابرات – خیابان شریعتی جنوبی – کوچه دکتر حکمتی

دکتر امیر اشجع زاده متخصص ارتوپدی در بجنورد | آدرس و تلفن دکتر امیر اشجع زاده