دکتر امیر جمشیدی

تخصص: چشم
محل مطب: بندرعباس

دکتر امیر جمشیدی متخصص چشم و بینایی در بندرعباس | آدرس و تلفن دکتر امیر جمشیدی

شماره تماس:

076-32235472

آدرس:

هرمزگان – بندرعباس – خیابان سید جمال – ساختمان مارال – طبقه 5