این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
ارومیه
04432238011
ارومیه
آذربایجان غربی – ارومیه – خیابان مدنی 2 – نرسیده به آزمایشگاه میلانی – ساختمان سینا – طبقه 3

دکتر امیرحسین سلمان زاده متخصص قلب و عروق در ارومیه | آدرس و تلفن دکتر امیرحسین سلمان زاده