دکتر امیر رحیمیان‌ مشهد
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر امیر رحیمیان‌ مشهد

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر امیر رحیمیان‌ مشهد

شماره تماس:

05137684126

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – خیابان سجاد – مقابل میلاد