این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
ارومیه
09142790466
ارومیه
خیابان حسنی – ساختمان اورشاد 1 – طبقه 8 – واحد 39

دکتر امیر عباس نژاد متخصص تغذیه و رژیم درمانی در ارومیه | آدرس و تلفن دکتر امیر عباس نژاد