این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
خرم آباد
06633315099
خرم آباد
لرستان – خرم آباد – بین چهارراه بانک و میدان شهدا – کوچه روبروی فاطمیه – ساختمان پزشکان ابن سینا

دکتر امیر مومنی زاده متخصص قلب و عروق در خرم آباد | آدرس و تلفن دکتر امیر مومنی زاده