دکتر اکبر حمزه ای مقدم
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: کرمان

دکتر اکبر حمزه ای مقدم

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر اکبر حمزه ای مقدم

شماره تماس:

03432442030

آدرس:

کرمان – چهارراه طهماسب آباد – ساختمان پزشکان متخصص – طبقه اول