دکتر اکرم هاشمی

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: قزوین

دکتر اکرم هاشمی متخصص مغز و اعصاب در قزوین | آدرس و تلفن دکتر اکرم هاشمی

شماره تماس:

02833229671

آدرس:

قزوین – خیابان بوعلی – مقابل بیمارستان بوعلی – ساختمان پزشکان عرفان – واحد 404