دکتر بابک خادم رهگشای

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: زنجان

دکتر بابک خادم رهگشای متخصص مغز و اعصاب در زنجان | آدرس و تلفن دکتر بابک خادم رهگشای

شماره تماس:

02433444424

آدرس:

زنجان – چهارراه سعدی – ابتدای سعدی شمالی – ساختمان مهر