دکتر بمانعلی عامل شهباز


تخصص : چشم


شهر: یزد

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر بمانعلی عامل شهباز متخصص چشم

—————–

آدرس:
یزد – بلوار طالقانی – ساختمان پزشکی رازی

 


 

تلفن تماس:
03537253700