دکتر بهرام ایزدی
تخصص: چشم
محل مطب: کرمانشاه

دکتر بهرام ایزدی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر بهرام ایزدی

شماره تماس:

08337270125

آدرس:

کرمانشاه – دور میدان شهرداری سابق – ساختمان پزشکان مهر – طبقه 1