این پزشک

تخصص پزشک: چشم
کرمانشاه
08337270125
کرمانشاه
کرمانشاه – دور میدان شهرداری سابق – ساختمان پزشکان مهر – طبقه 1

دکتر بهرام ایزدی متخصص چشم و بینایی در کرمانشاه | آدرس و تلفن دکتر بهرام ایزدی