این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
مشهد
05138530446
مشهد
خراسان رضوی – مشهد – خیابان دانشگاه – جنب برک – ساختمان 999

دکتر بهرام‌ بهرامی متخصص مغز و اعصاب در مشهد | آدرس و تلفن دکتر بهرام‌ بهرامی