این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
کرمان
03432230415
کرمان
کرمان – خیابان شریعتی – نرسیده به سه راه شمالی جنوبی – ساختمان منصوری

دکتر بهرام طیبی متخصص مغز و اعصاب در کرمان | آدرس و تلفن دکتر بهرام طیبی