دکتر بهروز حیدری

تخصص: چشم
محل مطب: بیرجند

دکتر بهروز حیدری متخصص چشم و بینایی در بیرجند | آدرس و تلفن دکتر بهروز حیدری

شماره تماس:

056-32222422

آدرس:

خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان طالقانی – طالقانی 18