این پزشک

تخصص پزشک: چشم
سنندج
08733289962
سنندج
کردستان – سنندج – خیابان پاسداران – کوچه یغموری – ساختمان پزشکان کوثر – طبقه سوم

دکتر بهروز رضاعی متخصص چشم و بینایی در سنندج | آدرس و تلفن دکتر بهروز رضاعی